Detta ingår i bygglovshandlingar

En bygglovsritning visar främst hur huset ska se ut. Den visar även hur huset ska användas och hur det ska placeras i terräng och i omgivningen. Bygglovsritningarna består av planritning, fasadritning, sektionsritning och situationsplan. Dessutom ska husets kontur ritas in på Kommunens primärkarta.

Planritningen visar husets planlösning, de olika rummen, dess storlek och placering. I och med det framgår hur behov som vila, hygien, förvaring, mat och framkomlighet ska lösas. Bara de viktigaste yttermåtten är med.

Fasadritningen visar husets utseende utifrån ofta något förenklat.

Sektionsritningen visar huset i genomskärning och ger en förenklad bild av husets konstruktion. Takhöjd både in- och utvändigt samt takvinkel sätts ut.

Situationsplanen visar husets placering på tomten ev. parkering samt anslutning till väg.

 

Kompletta bygglovsritningar/handlingar för ett hus innehåller följande som vi kan leverera:

  • Planritning(ar)skala 1:100
  • Fasadritningar i alla fyra väderstreck skala 1:100
  • Sektionsritningskala 1:100
  • Situationsplanskala 1:400 alt 1:500
  • Huset ritat på nybyggnadskartaskala 1:400, 1:500 alt 1:1000
  • Två papperskopior
  • Komplett ifyll ”Ansökan Bygglov”.
  • Blanketten ”Kontrollansvarig” ifylld i kända delar.

Det jag behöver som underlag är följande:

  • Nybyggnadskarta/utdrag från primärkartan, från kommun. Det är alltså ni som betalar och beställer den. Detta är vi givetvis behjälpliga med.
  • Skisser om ni har det. Annars arbetar vi gemensamt fram ett förslag.

Kostnad bygglovsritningar

Ni kan få ett fast pris för bygglovsritningar. Priset beror på hur komplicerad byggnationen är samt hur mycket mötestid som behövs. Har ni väl gjorda skisser går det att göra ritningarna med hjälp av dessa och hålla kontakten bara med hjälp av mejl och telefon. Det blir naturligtvis billigare. Behöver du hjälp på plats eller konsultation är det förmodligen enklare med löpande räkning. Se taxor här nedan.

Tim och timkostnad/körtaxa vid möten och konsultationer:

 • Timkostnad 500 kr vid löpande räkning.
 • Tim och körkostnad efter överenskommelse

På samtliga priser tillkommer moms.

Kontakta mig för en offert.