Startsida

Vi tar Ert projekt från start till mål

En genomtänkt byggprojektering lägger grunden för en god projektekonomi.

Jag har mer än 20 års erfarenhet av byggprojektering/bygglovshantering. Jag kan därför hjälpa er att skräddarsy ritningarna så att de blir precis som ni har tänkt er. Vi kan mäta och rita upp befintliga hus om originalritningar saknas.

Inget arbete är för stort eller för litet. Bland de arbeten jag utfört finns ritningsjobb för; renoveringar, ombyggnation, tillbyggnader, nybyggnader.

Allt ifrån enkla garage, altaner, småhus, flerfamiljshus. Industrilokaler, kommersiella och offentliga byggnader

Vår speciallitet;

  • Bygglovsritningar/handlingar

  • A-ritningar

  • K-ritningar

  • Rådgivning

  • Certifierad kontrollansvarig (SWEDCERT)


Du kan också lämna ritningsförslag/skisser som jag omarbetar till professionella ritningsjobb.
Allt arbete sker i nära samarbete med dig så du hela tiden är delaktig i processen.
Avstånd betyder inget, jag jobbar över nästan hela landet.

Kontakta mig för en första rådgivning och genomgång av ert projekt.